A L'OCCITANE en Provence –Magyarország által indított Facebook alkalmazás részvételi feltételei:

A L'OCCITANE en Provence –Magyarország által indított Facebook alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) részvételi feltételei:

 

1.         A Alkalmazás szervezője a L’Occitane Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., továbbiakban: Szervező).

 

2.         Az Alkalmazásban részt vehet minden nagykorú, Magyarországon lakcímmel rendelkező, cselekvőképes, természetes személy, aki a szervező Facebook oldalának rajongója (a továbbiakban: Résztvevő), kivéve a Szervező tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója, ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában megjelölt hozzátartozói, továbbá aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon használja az Alkalmazásban. Minden Résztvevő kizárólag a saját nevében és kizárólag egy alkalommal jogosult részt venni. Az Alkalmazás igénybevétele a jelen részvételi feltételek automatikus elfogadását jelenti.

 

3.         Az Alkalmazásban résztvevő Résztvevők számára a Szervező a megjelölt tartalmú és értékű ajándékcsomagot juttatja el (a továbbiakban: Ajándékcsomag). Az Alkalmazás érvényességének időtartamát a Szervező határozza meg, amelyről e-mail útján értesíti a Résztvevőt, a Résztvevő által történt regisztráció során megadott e-mail címen.

 

5.         A Szervező az Alkalmazás kitöltésének időpontját követően automatikus elektronikus üzenet (a továbbiakban: Üzenet) formájában értesíti a Résztvevőt az ajándékáról. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a Résztvevőt az elérhetőségeiről, valamint az Ajándékcsomag átvételének módjáról. A Résztvevőnek az Üzenet kézhezvétele után 2014. február 16-ig van lehetősége az Üzenetben megjelölt módon az Ajándékcsomag átvételére. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Résztvevő hibájából eredő elmaradásokért, károkért. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból határidőben át nem vett Ajándékcsomagot ne adja át.

 

6.         Az Ajándékcsomag készpénzre vagy más kedvezményre nem váltható be. A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevő által megadott adatok hiányosságával, illetve valótlanságával kapcsolatban. A Szervező az Alkalmazás kialakítása során törekedett rá, hogy minden Résztvevő kizárólag egyszer vehessen részt, azonban a Szervezőt nem terheli felelősség, amennyiben bármely Résztvevő vagy bármely más felhasználó a jelen részvételi feltételekkel ellentétesen vesz részt az Alkalmazásban.

 

7.         Az Alkalmazásban  való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

8.         A Résztvevő az Alkalmazásban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen beleegyezik abba, hogy az általa történt regisztráció során megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező marketing célokra felhasználhatja.

 

9.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor megváltoztassa.