Szabályok és a Tagság Feltételei

1.PROVENCE BEAUTY CLUB tagság

A PROVENCE BEAUTY CLUB (továbbiakban: PBC) azok számára alakult, akik gyakran és örömmel vásárolnak a L’OCCITANE EN PROVENCE üzleteiben. Minden magyarországi levelezési címmel rendelkező vásárlónk tagja lehet a L’OCCITANE CLUB-nak. A tagsághoz szükség van minimum egy vásárlásra bármely L’OCCITANE EN PROVENCE üzletben valamint egy regisztrációs lap hiánytalan kitöltésére. Minden klubtagnak kötelessége adatainak megváltozását bejelenteni, különös tekintettel a lakcím megváltozására. A változást a klubtag egyenesen a hungary@loccitane.hu e-mail címen tudja bejelenteni vagy egy változást bejelentő űrlap kitöltésével bármely L’OCCITANE EN PROVENCE üzletben.

2.L’OCCITANE CLUB KÁRTYA

Minden klubtag saját PROVENCE BEAUTY CLUB kártyát kap. Ez a kártya különleges ean kóddal rendelkezik, mely alapján a PBC tag azonosítható minden vásárlás alkalmával. A PBC kártya ingyenes és vásárlásra nem használható. Minden tag számára csak egy kártya állítható ki. A kártya elveszítése vagy megrongálódása esetén a klubtag új kártyát igényelhet a hungary@loccitane.hu email címen. A kártya nem rendelkezik lejárati dátummal és érvényes egészen addig, amíg a PROVENCE BEAUTY CLUB működik.

3.SZEMÉLYES ADATOK

A PROVENCE BEAUTY CLUB (PBC) tag aláírásával hozzájárul, hogy a L’Occitane ajánlatokat, hirdetéseket, katalógusokat és termékmintákat küldjön neki. E-mail címe megadásával beleegyezik, hogy a L’Occitane rendszeresen küldjön számára híreket és promóciós ajánlatokat e-mailben. A PBC tag aláírásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a L’Occitane Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3.) személyes adatait marketing célokra felhasználja és tárolja. A kezelt adatok köre: név, lakcím, születési hely és dátum, telefonszám, e-mail cím. Az adatok kezelésének jogcíme a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatokat a L’Occitane Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe határozatlan ideig, a PBC fennállása alatt jogosult tárolni, és azokat direkt-marketing, és promóciós célokra, valamint a nyereményjáték szervezéséhez és lebonyolításához felhasználni, továbbá a nyertes nevét és lakcímét (kizárólag a helységnévre kiterjedően) a nyereményjáték lezárultától számított 30 napig a www.loccitane.hu weboldalon közzétenni. A jogosult bármikor kérheti, hogy adatait a L’Occitane Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe nyilvántartásából törölje, és azokat további marketing célra így fel ne használja. A L'Occitane Central Europe, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe kijelenti, hogy a klubtagok személyes adatait harmadik személy részére át nem adja azzal, hogy a marketing célú felhasználás körében a L’Occitane Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe jogosult a PBC tag részére harmadik személy partnereitől származó marketing ajánlatokat küldeni. A L’Occitane Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe kijelenti, hogy az adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak.

4.TOVÁBBI FELTÉTELEK

A PROVENCE BEAUTY CLUB tagság visszavonható, ha a klubtag nem vásárol egy éven keresztül a L’Occitane üzleteiben, ha valótlan személyes adatokat ad meg a regisztrációs lapon, vagy írásbeli lemondó nyilatkozat küldésekor. Semmilyen kártérítés jogilag nem igényelhető ilyen esetben.A L’OCCITANE Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe fenntartja a PBC szabályzat megváltoztatásának jogát. A változásokról a klubtagok az üzletekben, vagy a www.loccitane.hu oldalon tájékozódhatnak. A L’OCCITANE Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepének jogában áll a klubtagság ok nélküli visszavonása. A PBC utolsó napja a L’OCCITANE EN PROVENCE üzleteiben kerül kihirdetésre.