A L'OCCITANE en Provence –Magyarország által indított Facebook alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) részvételi feltételei:1.         Az Alkalmazás szervezője a L’Occitane Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., továbbiakban: Szervező).

 

2.         Az Alkalmazásban részt vehet minden nagykorú, Magyarországon lakcímmel rendelkező, cselekvőképes, természetes személy, aki a szervező Facebook oldalának rajongója (a továbbiakban: Résztvevő), kivéve a Szervező tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója, ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában megjelölt hozzátartozói, továbbá aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon használja az Alkalmazásban. Minden Résztvevő kizárólag a saját nevében és kizárólag egy alkalommal jogosult részt venni. Az Alkalmazás igénybevétele a jelen részvételi feltételek automatikus elfogadását jelenti.

 

3.         A részvétel feltétele az Alkalmazás kötelező mezőinek hiánytalan kitöltése. A szervező részvétel feltételeink megsértése esetén fenntartja a jogot, hogy résztvevőt zárjon ki.

 

4.         Az Alkalmazásban résztvevő Résztvevők számára a Szervező a megjelölt tartalmú és értékű ajándékcsomagot juttatja el (a továbbiakban: Ajándékcsomag). Az ajándékcsomag tartalmával kapcsolatban a Szervező a változtatás jogát fenntartja. Továbbá a Szervező a Résztvevők számára -15% kedvezményt biztosít a TOP 10 Bestseller termékének teljes árából (Divine krém 50 ml, Mandula tusfürdőolaj 250 ml, Shea vajas kézkrém 150 ml, Aromakológia helyreállító sampon 300 ml, Verbéna Eau de Toilette 100 ml, Precious krém 50 ml, L'Occitan Eau de Toilette 100 ml, Cseresznyevirág Eau de Toilette 75 ml, Shea vajas ultra rich arckrém 50 ml, Mandula testápolótej 200 ml), mely ajánlat 2015. március 13-ig vehető igénybe. Az Alkalmazás érvényességének időtartamát a Szervező határozza meg, amelyről a weboldalon (hu.loccitane.com) feltüntetett információ vagy e-mail útján értesíti a Résztvevőt, a Résztvevő által történt regisztráció során megadott e-mail címen.

 

5.         A Szervező az Alkalmazás kitöltésének időpontját követően automatikus elektronikus üzenet (a továbbiakban: Üzenet) formájában értesíti a Résztvevőt az ajándékáról. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a Résztvevőt az elérhetőségeiről, valamint az Ajándékcsomag átvételének módjáról. A Résztvevőnek az Üzenet kézhezvétele után 2015. március 13-ig van lehetősége az Üzenetben megjelölt módon az Ajándékcsomag átvételére. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Résztvevő hibájából eredő elmaradásokért, károkért. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból határidőben át nem vett Ajándékcsomagot ne adja át.

 

6.         Az Ajándékcsomag készpénzre vagy más kedvezményre nem váltható be. A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevő által megadott adatok hiányosságával, illetve valótlanságával kapcsolatban. A Szervező az Alkalmazás kialakítása során törekedett rá, hogy minden Résztvevő kizárólag egyszer vehessen részt, ezáltal résztvevőnként egy Ajándékcsomagot adjon, azonban a Szervezőt nem terheli felelősség, amennyiben bármely Résztvevő vagy bármely más felhasználó a jelen részvételi feltételekkel ellentétesen vesz részt az Alkalmazásban.

 

7.         Az Alkalmazásban  való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

8.         A Résztvevő az Alkalmazásban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen beleegyezik abba, hogy az általa történt regisztráció során megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező marketing célokra felhasználhatja.

 

9.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor megváltoztassa.