Életem Legjobb Borotválkozása | Játékszabályzat

Játékszabályzat

1. A L’OCCITANE Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., Cégjegyzékszám: 01-17-000343; adatvédelmi nyilvántartási szám: 01785-0001, a továbbiakban: Szervező) által szervezett játékban és az azt követő sorsolásban (továbbiakban:Játék) kizárólag azon 18. életévét betöltött, devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt,  aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik, valamint a Játék 2. pontban meghatározott időtartama alatt a www.facebook.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található „L'OCCITANE en Provence -Magyarország” elnevezésű rajongói klub oldalon lévő "Életem legjobb borotválkozása" alkalmazásban regisztrál.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A "Szeretnék L'OCCITANE e-mail hírlevelet kapni" bejelölésével Résztvevő hozzájárul, hogy a jövőben rendszeresen információkat és promóciós ajánlatokat kapjon e-mailen keresztül a Szervezőtől.
A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a L'OCCITANE Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe és annak adminisztrátora a 101/2000-es számú jogszabály alapján kezelje és rögzítse. A L'OCCITANE Central Europe s.r.o Magyarországi Fióktelepe mint szervező a Résztvevő külön beleegyezése nélkül a megadott adatokat marketing célokra felhasználhatja
A L'OCCITANE Central Europe s.r.o a Résztvevő személyes adatait harmadik félnek nem adja át. Alkalmanként küldhet olyan partnerajánlatokat, melyeket a Résztvevő szemszögéből érdekesnek talál. Ez a hozzájárulás visszavonásig érvényes, melyet a L'OCCITANE Central Europ s.r.o Magyrországi Fióktelepének címére vagy a L'OCCITANE Central Europe webshopjában tehet meg.
Az alkalmazásban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az adatait marketing célokra felhasználhassa.
2. A Facebook alkalmazás és az azt követő sorsolás 2013. június 10-től 2013.június 23-ig tart. Az alkalmazás és a sorsolásra történő regisztráció 2013. június 23-án 23:59:59-kor zárul.
3. A Facebook Alkalmazásban való részvétel díjmentes.
Szervező az alkalmazásban részt vevők között 3 nyertest sorsol ki. A nyertesek ajándéka egy-egy L'OCCITANE Verdon Ajándékszett.
A sorsolásban való részvétel díjtalan és vásárláshoz nem kötött. A sorsolás időpontja 2013. június 26.
Szervező a nyerteseket a Facebook alkalmazásban megadott e-mailcímen értesíti a sorsolást követő 3 munkanapon belül. Szervező értesíti továbbá a nyerteseket a nyeremény átvételének módjáról és idejéről. A nyertesnek az értesítést követően 10 naptári napja áll rendelkezésre, hogy felvegye a kapcsolatot a Szervezővel. A Szervezőt nem terheli felelősség a hiányosan, tévesen kitöltött regisztráció következtében létrejött hibákért, elmaradásokért. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt ne osszák ki.
Az alkalmazásban részt vevő Játékos csak saját facebook profiljával regisztrálhat. Amennyiben a játékos nem a saját profilját használja az applikáció során, Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékost a sorsolásból kizárja. Minden nemű ehhez kapcsolodó kártérítéstől és panasztól Szervező elzárkózik.
5. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével került megszervezésre. Az adatok nem a Facebook, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek, melyeket az 1. pont szerint használ fel.
A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
i. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
ii. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.